Besøg/akut behov for lægehjælp

Besøg ligger altid sidst på dagen.
Der kan dog forekomme meget akutte besøg i konsultationstiden. I sådanne tilfælde vil ventende patienter få tilbudt en ny tid.

Bor du mere end 15 km fra klinikken kan det ske, at besøget aflægges af en anden læge fra Langeland.

Er du tilknyttet Lægerne Sundhedshuset - Langeland og får brug for akut lægehjælp mellem kl. 12.00 og 16.00, skal du ringe til Lægernes telefonpasning på 66141433.

Efter kl. 16.00 skal du kontakte Lægevagten på telf. 70 11 07 07.

Vi beder venligst om at der ikke ringes om receptfornyelse og tidsbestilling i dette tidsrum.