Læger

 Louise Christensen

Louise Christensen

Speciallæge i almen medicin

Ejer af klinik siden 2015. Født i 1971
Læge fra Københavns universitet, speciallæge fra 2009
Erfaring fra ansættelse på geriatrisk afdeling samt vikariater i Norge og på Grønland
Ansat som kommunal praksiskonsulent i Langeland kommune